Trygderett

Trygderett er et område som i dag berører stadig flere mennesker. Ytelsene er mange og dessverre kan det skje at du ikke får en ytelse du har krav på, eller ytelsen kan være feil beregnet.

Dersom du mener å være berettiget til å motta en trygdeytelse og har fått avslag, kan vi hjelpe deg i forbindelse med klageprosessen. Forvaltningen kan komme frem til at vedtaket må omgjøres dersom det viser seg at vedtaket er fattet på feil faktisk eller juridisk grunnlag. Dersom forvaltningen ikke omgjør vedtaket, er det mulig å anke til Trygderetten. Lagmannsrett er ankeinstans for trygderettens avgjørelser. Vi har lang erfaring innenfor dette området og kan hjelpe i alle  trygderettslige spørsmål.