advokat_rodvik_advokattjenester.jpg
Våre fagområder

Trygderett er et område som i dag berører stadig flere mennesker. Ytelsene er mange og dessverre kan det skje at du ikke får en ytelse du har krav på, eller ytelsen kan være feil beregnet.

Dersom du mener å være berettiget til å motta en trygdeytelse og har fått avslag, kan vi hjelpe deg i forbindelse med klageprosessen. Forvaltningen kan komme frem til at vedtaket må omgjøres dersom det viser seg at vedtaket er fattet på feil faktisk eller juridisk grunnlag. Dersom forvaltningen ikke omgjør vedtaket, er det mulig å anke til Trygderetten. Lagmannsrett er ankeinstans for trygderettens avgjørelser. Vi har lang erfaring innenfor dette området og kan hjelpe i alle trygderettslige spørsmål.
MAGGI@RODVIK.NO

 

kontakt footer  +47 950 51 774       pin footer@2x STORGATA 20, 0184 OSLO


ADVOKAT MAGGI RØDVIK AS

Medlem av Den Norske Advokatforening

HVOR VI HOLDER TIL

Hovedkontor: Oslo
Storgata 20, 0184 Oslo
T:  +47 950 51 774
maggi@rodvik.no

FIRMA

Advokat Maggi Rødvik
Sekretær Renate Haugen

Org.nummer: 993 533 521 mva
Klientkonto: 1645 15 92312


Alt innhold er opphavsbeskyttet © Adovkat Maggi Rødvik
Webdesign ©2023 Web Norge.