advokat_rodvik_advokattjenester.jpg
Våre fagområder

Dersom du er offer for en straffbar handling, kan du ha rett til bistandsadvokat. Har du blitt utsatt for seksuelle overgrep, herunder voldtekt, vold i nære relasjoner, menneskehandel, kjønnslemlestelse eller tvangsekteskap, ta kontakt med oss. Du har også rett til bistandsadvokat dersom saken din gjelder brudd på besøksforbud, eller du er påført betydelig fysisk eller psykisk skade.

Ved dødsfall som skyldes straffbar handling, kan etterlatte ha rett til bistandsadvokat.

Vår oppgave vil blant annet være å anmelde et straffbart forhold, bistand i avhør hos politiet eller vi kan være til stede ved dommeravhør av barn. Som bistandsadvokat vil vi sørge for at du får informasjon om viktige etterforskningsskritt og innsyn i saksdokumentene. Videre vil vi sørge for å fremme erstatningskrav for deg og ivareta dine interesser under rettssaken.
MAGGI@RODVIK.NO

 

kontakt footer  +47 950 51 774       pin footer@2x STORGATA 20, 0184 OSLO


ADVOKAT MAGGI RØDVIK AS

Medlem av Den Norske Advokatforening

HVOR VI HOLDER TIL

Hovedkontor: Oslo
Storgata 20, 0184 Oslo
T:  +47 950 51 774
maggi@rodvik.no

FIRMA

Advokat Maggi Rødvik
Sekretær Renate Haugen

Org.nummer: 993 533 521 mva
Klientkonto: 1645 15 92312


Alt innhold er opphavsbeskyttet © Adovkat Maggi Rødvik
Webdesign ©2023 Web Norge.