advokat_rodvik_advokattjenester.jpg
Våre fagområder

I familiesaker bistår vi samboere og ektefeller.

SAMBOERFORHOLD OG EKTESKAP

I samboerforhold og ekteskap vil det være behov for ulike avtaler i forhold til formuesordningen. Dette kan for eksempel være en avtale om særeie eller en samboerkontrakt.

SEPARASJON OG SKILSMISSE

Ved separasjon og skilsmisse kan vi hjelpe til med å løse problemer som oppstår i forbindelse med skifte. Vi har også bred erfaring i forhold til oppgjør etter endt samboerforhold. På dette området vil det svært ofte oppstå tvister i spørsmål om opparbeidet eierandel  i forhold til for eksempel felles bolig. Den ektefellen som ikke er å anse som sameier kan likevel ofte ha opparbeidet seg en rett til vederlagskrav. Dette vil være tilfellet om man har bidratt i forhold til boligens verdistigning.

BARN

I saker vedrørende barn har foreldrene behov for en advokat de har tillit til. Vår erfaring er at en minnelig løsning er å foretrekke fremfor en rettslig prosess, noe retten også vektlegger som den beste løsningen.
MAGGI@RODVIK.NO

 

kontakt footer  +47 950 51 774       pin footer@2x STORGATA 20, 0184 OSLO


ADVOKAT MAGGI RØDVIK AS

Medlem av Den Norske Advokatforening

HVOR VI HOLDER TIL

Hovedkontor: Oslo
Storgata 20, 0184 Oslo
T:  +47 950 51 774
maggi@rodvik.no

FIRMA

Advokat Maggi Rødvik
Sekretær Renate Haugen

Org.nummer: 993 533 521 mva
Klientkonto: 1645 15 92312


Alt innhold er opphavsbeskyttet © Adovkat Maggi Rødvik
Webdesign ©2023 Web Norge.