advokat_rodvik_advokattjenester.jpg
Våre fagområder

Når en person dør gir arveloven regler for hva som skal skje med avdødes eiendeler og forpliktelser. Det er regler for hvordan eiendelene skal fordeles, og for hvordan avdødes kreditorer skal få dekning for sine krav. Dersom avdøde ikke har opprettet et testament, som de fleste av oss ikke har, vil arven etter vedkommende fordeles etter arverekkefølgen i arveloven.

For å opprette et gyldig testament må testamentet oppfylle bestemte formkrav. Et testament kan regulere hele eller deler av boet, for eksempel bestemte eiendeler.

Når arveoppgjøret skal gjennomføres, må det undersøkes om avdøde har opprettet et testament. For å få oversikt over avdødes gjeld, kan det være hensiktsmessig å utstede proklama. Videre skal eiendeler selges eller fordeles, gjeld skal betales og det skal sendes egen selvangivelse for boet. Når dette er gjennomført vil man utbetale verdiene til arvingene.
MAGGI@RODVIK.NO

 

kontakt footer  +47 950 51 774       pin footer@2x STORGATA 20, 0184 OSLO


ADVOKAT MAGGI RØDVIK AS

Medlem av Den Norske Advokatforening

HVOR VI HOLDER TIL

Hovedkontor: Oslo
Storgata 20, 0184 Oslo
T:  +47 950 51 774
maggi@rodvik.no

FIRMA

Advokat Maggi Rødvik
Sekretær Renate Haugen

Org.nummer: 993 533 521 mva
Klientkonto: 1645 15 92312


Alt innhold er opphavsbeskyttet © Adovkat Maggi Rødvik
Webdesign ©2023 Web Norge.