advokat_rodvik_advokattjenester.jpg
Salgsprosessen

Tenker du å selge bolig uten bruk av megler eller advokat? Har du allerede funnet en kjøper til boligen din? Vi hjelper deg med resten av prosessen. Fra 2010 har privatpersoner hatt anledning til selv å annonsere sin bolig for salg på www.finn.no, en mulighet som tidligere var forbeholdt eiendomsmeglere og advokater. Etter at det ble åpnet for annonsering fra privatpersoner har både Forbrukerrådet og Konkurransetilsynet uttalt at du kan gjøre mye av jobben selv.

Tryggheten ligger imidlertid i at en profesjonell aktør står for utarbeidelse av kontrakter, skjøte samt gjennomføringen av det økonomiske oppgjøret. På dette trinnet i boligsalgsprosessen trenger både selger og kjøper juridisk ekspertise for å sikre at lover og regler følges, samt sikre at det skjer en fullverdig og riktig overføring av eiendommen og kjøpesummen. At det er en profesjonell aktør som forestår oppgjøret, er ofte en forutsetning for at banken skal utbetale kjøpesummen.

BESIKTIGELSE

Når du har bestemt deg for å selge kommer vi og gjør en besiktigelse sammen med deg og kartlegger hva som må gjøres i forkant av salget, hvilken rolle du ønsker osv.

BOLIGSALGSRAPPORT

Før salgsarbeidet starter, anbefaler vi at boligen befares av en frittstående takstmann. Vi anbefaler kun godkjente takstmenn til å utarbeide en vurdering av boligen din. Du kan selv velge en takstmann til å utarbeide en boligsalgsrapport, eller vi kan anbefale en for deg.

KLARGJØRING

Vi henter inn all nødvendig informasjon om boligen, som for eksempel kommunale opplysninger, utskrift fra grunnboken etc. Videre setter vi i gang prosessen med å lage salgsmateriell for boligen. Dette er opplysninger vi eller du trenger å hente inn:

1.Bekreftet grunnboksutskrift for fast eiendom og andel i borettslag kan kjøpes fra Statens kartverk. Servitutter som ikke er tinglyst, (gangrett, veirett, rett til båtplass og lignende) vil imidlertid ikke fremgå her, slik at du må spørre naboer eller tidligere eiere. Opplysninger om eventuell forkjøpsrett er også viktig å bringe på det rene.

2. Kommunale opplysninger som reguleringsplaner, midlertidig brukstillatelse, ferdigattest, målebrev, ligningsverdi, kommunale avgifter samt eventuelle pålegg fra offentlige myndigheter, f.eks. fra brann- og feiervesen.

MARKEDSFØRING

Annonsering på Internett, avisannonser, salgsoppgaver og synlighet der folk søker etter bolig, kan være avgjørende for at du skal oppnå best mulig pris. Vi bistår deg med profesjonell fotografering av boligen, utvikling av salgsmateriell og annonsering både på nettet og om ønskelig i lokale aviser. Våre samarbeidspartnere sørger for gunstige og lave priser der du kun betaler for de tjenestene du bruke

VISNING

Annonsering på Internett, avisannonser, salgsoppgaver og synlighet der folk søker etter bolig, kan være avgjørende for at du skal oppnå best mulig pris. Vi bistår deg med profesjonell fotografering av boligen, utvikling av salgsmateriell og annonsering både på nettet og om ønskelig i lokale aviser. Våre samarbeidspartnere sørger for gunstige og lave priser der du kun betaler for de tjenestene du bruker.

BUDRUNDE

Vi legger stor vekt på å være tilgjengelige for både kjøper og selger. Budrunden håndteres effektivt og profesjonelt, fra første bud til kjøpekontrakten er signer.

KONTRAKTER

Våre kontrakter er utarbeidet i henhold til krav fra Forbrukerrådet. Den sikrer interessene dine i tråd med juridiske lover og regler, enten du er selger eller kjøper. På kontraktsmøtet gjennomgår vi kontrakten for å eliminere mulige misforståelser.

OPPGJØR OG TINGLYSNING

Når kontrakten er undertegnet starter vi med oppgjørsforberedelsene. Alt som har med oppgjør, tinglysning, overføring av eierforhold, innfrielse av eksisterende lån og øvrige heftelser tar vi oss av. Trenger du eierskifteforsikring, hjelper vi deg også med dette.

NB! Punkt 8, og til en viss grad punkt 7, anbefales gjennomført ved hjelp av advokat. Dette er ofte et krav fra bankens side.

 

Priser   Referandesalg
MAGGI@RODVIK.NO

 

kontakt footer  +47 950 51 774       pin footer@2x STORGATA 20, 0184 OSLO


ADVOKAT MAGGI RØDVIK AS

Medlem av Den Norske Advokatforening

HVOR VI HOLDER TIL

Hovedkontor: Oslo
Storgata 20, 0184 Oslo
T:  +47 950 51 774
maggi@rodvik.no

FIRMA

Advokat Maggi Rødvik
Sekretær Renate Haugen

Org.nummer: 993 533 521 mva
Klientkonto: 1645 15 92312


Alt innhold er opphavsbeskyttet © Adovkat Maggi Rødvik
Webdesign ©2023 Web Norge.