advokat_rodvik_advokattjenester.jpg
Advokattjenester

Vi har over ti års erfaring, bred kompetanse og yter juridisk bistand 
innenfor en rekke fagområder.


HVORDAN VI JOBBER

Vi arbeider ut i fra et prinsipp om at ansvarlig advokat skal følge saken og klienten til en løsning er funnet, eller saken er avsluttet. Din advokat eller advokatfullmektig skal alltid være tilgjengelig for deg. Som klient skal du oppleve at saken blir gitt tilstrekkelig oppmerksomhet. Av kapasitets- og kostnadshensyn vil advokatfullmektiger håndtere saken under oppsyn og veiledning av ansvarlig advokat. Dette skal sikre en kostnadseffektiv og god oppfølging av saken, som ivaretar våre klienters behov. Vi påtar oss også saker utenfor Oslo og foretar reiser i forbindelse med disse sakene når det er hensiktsmessig.

 

 

 +47 950 51 774


 

HVEM VI BISTÅR

NÆRINGSDRIVENDE

Vi yter bistand til næringsdrivende og aksjeselskaper i forbindelse med kontrakter og forhandlinger, skatt, selskapsrett, arbeidsrett, styrearbeid og fast eiendom m.m. Vi tilbyr også våre tjenester til organisasjoner og stiftelser.

PRIVATE

Vi yter bistand til privatpersoner i forbindelse med arv og skifte, barn og familiesaker, barnevern, eiendom, erstatning, forsikring, strafferett, trygderett, utlendingsrett. Vi påtar oss også prosessoppdrag knyttet til disse områdene.

 

 
kunnskap new@2x HVORFOR VELGE OSS

Vi jobber innenfor lovverket og etiske retningslinjer fastsatt av Den Norske Advokatforening. Vi fremmer våre klienters krav, og det skjer alltid i samsvar med lovverket. Vår bistand skal være tilpasset det som totalt sett tjener klienten best. Vi setter oss inn i klientens situasjon, og spør oss hvilken bistand vi ville ønsket dersom vi selv var i klientens sko. Dette gir individuelt tilpasset assistanse for den enkelte klient.

 

MAGGI@RODVIK.NO

 

kontakt footer  +47 950 51 774       pin footer@2x STORGATA 20, 0184 OSLO


ADVOKAT MAGGI RØDVIK AS

Medlem av Den Norske Advokatforening

HVOR VI HOLDER TIL

Hovedkontor: Oslo
Storgata 20, 0184 Oslo
T:  +47 950 51 774
maggi@rodvik.no

FIRMA

Advokat Maggi Rødvik
Sekretær Renate Haugen

Org.nummer: 993 533 521 mva
Klientkonto: 1645 15 92312


Alt innhold er opphavsbeskyttet © Adovkat Maggi Rødvik
Webdesign ©2023 Web Norge.