hero

Advokat Didrik Tønseth

Didrik Tønseth begynte hos oss i kontorfellesskap i februar 2016. Han arbeider mest med offentlig rett, bl.a. utlendingssaker. Han har lang og allsidig erfaring fra norsk og internasjonal rett som dommerfullmektig, fra utenrikstjenesten og som advokat hos Regjeringsadvokaten og i advokatfirmaet BAHR.

Utdannelse og erfaring

Didrik Tønseth er cand. jur fra Universitet i Oslo, med spesialfag i EU-rett fra Universitet i København og har Certificat en etudes juridiques européennes fra Europacolleget i Brugge. Han har også lest amerikansk rett ved Columbia University.

Han har bred prosedyreerfaring fra norske og internasjonale domstoler. Under EØS-forhandlingene var han norsk forhandlingsleder for rettslige og institusjonelle spørsmål samt for konkurranserett og statsstøtte.

I utenriksdepartementet har han bl.a. arbeidet med menneskerettigheter, internasjonal humanitær- og strafferett, EU/EØS-rett herunder grensekontroll, asyl og innvandring samt internasjonale sanksjoner.

Han har tjenestegjort ved en rekke ambassader, hvorav mange i Afrika og Asia, samt ved delegasjonene i Brussel og Genève.

Kontaktinformasjon

T: +47 47 47 64 00
F: +47 22 17 07 99
M: +47 91 34 81 42
E: didrik.tonseth@rodvik.no

Besøksadresse:
Hovedkontor: Storgata 20, 0184 Oslo

kontaktoss@rodvik.no

+47 47 47 64 00 Storgata 20, 0184 Oslo

shadow

Advokat Maggi Rødvik AS

Medlem av Den Norske Advokatforening