Forsikringsrett

De fleste forsikrer seg i den tro at de er dekket dersom uhellet skulle være ute. Dersom forsikringsselskapet ikke vil erkjenne ansvar eller dekke skaden din fullt ut, bør du ta kontakt med oss for å få vurdert din sak så raskt som mulig. Vi vil gå gjennom din forsikringsavtale slik at du får erstatningsoppgjør i henhold til avtalen mellom deg og selskapet.