Barnevern

Dersom barnevernstjenesten åpner en undersøkelsessak eller det blir fattet vedtak om hjelpetiltak i hjemmet, er det viktig å ta kontakt med oss på et tidlig tidspunkt.

Barnevernstjenesten bestemmer seg i mange saker for å fremme sak om omsorgsovertakelse overfor Fylkesnemnda. I disse sakene har foreldrene et ubetinget krav på fri advokatbistand. Ta kontakt med oss dersom du opplever dette. Vi har meget god kompetanse og lang erfaring på dette området.