hero
Kostnader

Priser og betingelser

Alle våre oppdrag baserer seg på de til enhver tid gjeldende alminnelige oppdragsvilkår, med mindre annet ikke er avtalt. Størrelsen på salæret vil beregnes av medgått tid, men vil variere ut fra type oppdrag, omfang, resultat og vanskelighetsgrad. Vår veiledende timepris er i intervallet kr 970,- til kr 1700,- + 25 % mva.

I enkle og oversiktlige saker vil vi kunne gi fast pris på forhånd. I alle saker vil vi gi skriftlig oppdragsbekreftelse som redegjør for avtalte priser, påregnelige utlegg og eventuelle salærforskudd. Vi gir våre klienter oversikt og forutsigbarhet knyttet til sakens kostnadsnivå, og vi gir løpende oppdateringer på kostnadsutviklingen.

Har du rett på fri rettshjelp?

Vi vurderer alltid om du kan ha krav på fri rettshjelp fra det offentlige. Dersom du har lav inntekt og liten formue vil du som regel ha krav på at det offentlige dekker dine utgifter til advokat og rettslig prosess. Inntektsgrensen er kr. 246.000,- for enslige og kr. 369.000,- for ektefeller eller andre som lever sammen med felles økonomi.

+47 47 47 64 00

Har du forsikring?

Det er svært mange som har rettshjelpsdekning gjennom en hjemforsikring, bilforsikring eller landbruksforsikring. Forsikringsselskapet ditt vil da dekke de rettslige utgiftene dine. Du må imidlertid betale en egenandel. Rettshjelpsforsikringen kommer til anvendelse først når tvist er oppstått. Videre må forsikringen være gyldig i det tvisten oppstår.

Kostnader ved eiendomssalg

Ved eiendomssalg gjelder vår faste timepris kr 1600,- eks. mva.  Vi belaster deg kun for medgått tid og kan bistå i alle ledd fra befaring, til overtagelse og oppgjør. Til høyre ser du en oversikt over hvilke utgiftsposter du kan påregne ved et boligsalg. Du kan også selv utføre enkelte oppgaver i forbindelse med salget. Dette vil gjøre salget rimeligere for deg som kunde.

  • Pant og tinglysing
  • Innhenting av dokumenter og opplysninger
  • Befaring og forberedelse til salg
  • Taksering og boligsalgsrapport utført av takstmann
  • Markedsføringsmateriell: Foto, prospekt og annonser
  • Visning og budrunde, oppfølging av alle interessenter
  • Kontrakt, overtagelse og oppgjør